bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

ZUS i BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyszedł do przedsiębiorców z propozycją prewencji wypadkowej, która wiąże się z dofinansowaniem poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy w zakresie:

  • projektów inwestycyjnych – które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projektów doradczych – zorientowanych na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projektów inwestycyjno-doradczych – łączących wyżej opisane działania.

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie od 40 000 zł do 500 000 zł.

BHPL zapewnia:

  • opracowanie wniosku o dofinansowanie na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opracowanie wymaganej dokumentacji z zakresu zarządzania systemami BHP, ergonomii i fizjologii pracy, analizy i oceny zagrożeń,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na czas trwania projektu.