bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

Od 17 czerwca 2013 r. wejdą w życie zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzona zostanie nowa instytucja – urlop rodzicielski, do skorzystania z której będą miały prawo zarówno matki, jak i ojcowie. Nowelizacja ta wprowadza też wiele nowych obowiązków dla pracodawców.

Źródło: INFOR