bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

WIERZYTELNOŚCI W FIRMIE

Szkolenie polecamy zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za windykację wierzytelności w firmie, zajmującym
się zawieraniem umów, odpowiedzialnym za tworzenie procedur w ww. zakresie w firmie.

Szkolenie ma formę zajęć teoretycznych. Poszczególne zagadnienia omawiane są na przykładach.