bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

BHP

Prowadzimy następujące szkolenia w zakresie BHP:

• Szkolenie wstępne BHP,
• Szkolenie okresowe pracowników służby zdrowia,
• Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
• Szkolenie okresowe społecznych inspektorów pracy,
• Szkolenie okresowe pracowników służb mundurowych,
• Szkolenie okresowe pracowników administracji publicznej,
• Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych,
• Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych,
• Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
• Szkolenie okresowe pracowników służb BHP oraz osób wykonujących jej zadania (szkolenie aktualizacyjne).