bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

BADANIA I POMIARY

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy:

  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • przeglądy techniczne podręcznego sprzętu technicznego.