bok@protect24.com.pl +48 534 454 430

NADZORY BHP

W ramach stałej współpracy zajmujemy się kompleksową i profesjonalną obsługą bezpieczeństwa i higieny pracy
w Państwa firmie.

Zapewniamy:

• obniżenie kosztów, nawet do 70% – zatrudnianie na umowę o pracę i przyuczanie do zawodu zawsze wiąże się
z większym nakładem finansowym, współpraca z firmą znacznie obniża koszty,
• stałą współpracę – jesteśmy do dyspozycji codziennie, podczas nieobecności inspektora nadzorującego zapewniamy bezpłatnie zastępstwo,
• elastyczne godziny pracy – w sytuacjach trudnych reagujemy niezwłocznie,
• elastyczne warunki współpracy – zawieramy umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, który przypada na koniec następnego miesiąca; jeśli nie będziemy spełniać oczekiwań, umowa jest rozwiązywana; nie podlegamy pod kodeks pracy,
• prowadzenie dokumentacji dostosowanej do wymagań prawnych dotyczących danej branży – dokumentacja jest zawsze dostosowana do wymagań prawnych dotyczących branży,
• rozpatrywanie dokumentacji powypadkowej, opracowywanie instrukcji stanowiskowych, ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Współpracujemy również zadaniowo.