bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

Z dniem 07.01.2011r. BHPL Mateusz Miąsik została oficjalnie członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP Oddział w Rzeszowie.

Do głównych celów stowarzyszenia należą:

  1. dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności członków,
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno – organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  4. popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno – prawnych członków Stowarzyszenia,
  6. tworzenie organizacyjnych, prawnych funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy,

http://www.ospsbhp.com.pl/index.php/main/page/pg_flink/rzeszow/idpage/298