bok@protect24.com.pl +48 534 454 430

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochrona przeciwpożarowa w każdym zakładzie pracy powinna być kolejnym bardzo ważnym punktem bezpieczeństwa.

Aby sprostać wysokim wymaganiom związanym z bezpieczeństwem pożarowym poniżej zakres prowadzonych przez nas działań, które pozwolą w pełni na zastosowanie się do przepisów prawa.

 • projektowanie dróg ewakuacyjnych
 • audyty przeciwpożarowe budynków
 • przeglądy techniczne stałych urządzeń gaśniczych
 • aktualizacja instrukcji przeciwpożarowych budynku
 • przeglądy techniczne podręcznego sprzętu gaśniczego
 • opracowywanie instrukcji przeciwpożarowych budynku
 • kontrole problemowe stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia osób wyznaczonych do ewakuacji pracowników
 • kontrole kompleksowe stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • przygotowanie obiektu do odbioru pod kątem ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia ogólne z ochrony przeciwpożarowej z użyciem przekrojów gaśnic
 • projektowanie rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz stałych urządzeń gaśniczych
 • opracowania treści przepisów wewnętrznych, regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej