bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

1 lipca 2013 r. w pełnym zakresie wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie znaczenie będzie miało dla pracodawców?

Część pracowników służby BHP utraci zatrudnienie. Będą to pracownicy służby BHP, którzy do dnia 1 lipca 2013r.
nie uzupełnili wykształcenia o minimum technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po powyższej dacie stanowiska służby bhp będą mogli:

1. inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa
i higieny pracy,
2. starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
4. starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie
o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
5. głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.