bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas zajęć teoretycznych omawiane są następujące zagadnienia:

 • określanie kodów CPV,
 • zasady kosztorysowania,
 • tworzenie analiz indywidualnych,
 • podstawy prawne regulujące kosztorysowanie,
 • kalkulowanie cen, stawek i narzutów do kosztorysu,
 • sporządzanie specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych.
 • podstawowe pojęcia związane ze sporządzaniem kosztorysów, ich metody i rodzaje.

  Program zajęć praktycznych obejmuje:

 • wstawianie kodów CPV.
 • obsługę programu do kosztorysowania,
 • naukę zasad tworzenia kosztorysów i przedmiarów robót,
 • ćwiczenia z zakresu wstawiania kosztów transportu i pracy rusztowań ,
 • poznanie i zastosowanie zasad sporządzania wydruków, ich eksport i import,