bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

KADRY

Błędy i niedopatrzenia w zakresie zarządzania kadrami zauważone podczas kontroli przeprowadzanej przez Okręgowego Inspektora Pracy mogą mieć przykre konsekwencje dla przedsiębiorcy.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę:

  • Firma zlecająca może koncentrować się na swoich strategicznych celach.
  • Mamy dostęp do nowoczesnych technologii i know-how.
  • Oddelegowanie rutynowych i czasochłonnych zadań pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych firmy.
  • Dzięki współpracy znacznie obniżają się koszty związane z zatrudnieniem pracowników firmy zewnętrznej.
  • Zapewniamy wysoką jakość usług w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz specjalizację firm świadczących omawiane usługi na zewnątrz.
  • Wyraźnie zmniejsza się wysokość inwestycji, bo płaci się za usługę, a nie ma konieczności inwestować w infrastrukturę.