bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

HACCP

Dokumentacja systemu HACCP jest zbiorem dokumentów zweryfikowanych i dostosowanych do poszczególnych rodzajów prowadzonych działalności na podstawie obowiązującego prawa.

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym
jest zobowiązany do organizowania szkoleń dla pracowników oraz do posiadania odpowiednich zaświadczeń.

Podczas opracowywania dokumentacji skupiamy się na danym obiekcie. Nie mamy gotowych wzorów.
Każdy dokument jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb.

Opracowujemy dokumentację dla branży gastronomicznej, spożywczej i przetwórczej.