bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

DOSTOSOWYWANIE MASZYN

Dostosowywanie maszyn jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Współpraca z BHPL w zakresie dostosowywania maszyn przebiega zawsze w czterech etapach:

I. Weryfikacja stanu technicznego maszyn i szacowanie kosztów.

II. Przygotowanie projektu, który ma na celu oszacowanie kosztów technicznych, oraz sporządzenie harmonogramu prac.

III. Wdrażanie odpowiednich rozwiązań technicznych, takich jak:
• osłony,
• znaki ostrzegawcze,
• elementy sterownicze,
• uruchamianie maszyny,
• zatrzymywanie awaryjne,
• odłączanie maszyn od źródeł energii,
• zabezpieczanie przed ryzykiem wystąpienia pożaru, wybuchu, porażenia prądem.

IV. Wykonanie stosownej dokumentacji oraz wystawienie deklaracji zgodności na maszynę.