bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

AZBEST

Bezpieczne usuwanie przedmiotów zawierających azbest jest specjalistycznym szkoleniem skierowanym
do pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Program obowiązkowego szkolenia oparty jest w całości na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Na prośbę osoby uczestniczącej w szkoleniu wydajemy dodatkowo zaświadczenie w jednym z języków obcych: angielskim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim
lub włoskim.